• 5.250 dekar arazide
    bitkisel üretim

  • Saatte 40 ton üretim
    kapasitesine sahip
    4 adet yem fabrikası

  • 2022 yılı içerisinde
    68.000 ton süt üretimi